Poenaiki Raioha

Ranking
Points
Hometown

2

16500

French Polynesia